Loading...
Vše o vodě 2019-10-20T11:50:19+00:00

VŠE O VODĚ

Úvod / Vše o vodě

Voda je jednou z nejdůležitějších chemických sloučenin naší planety, kterou vůbec známe, a zároveň ji potřebujeme každodenně k našemu životu a je rovněž nezbytná k životu všech živých organismů na zemi. Pokrývá odhadem 71 % povrchu země a přibližně tolik jí máme v lidském těle (72 %). V rámci molekuly vody (H2+I O-II) je kyslík silnější, proto je vázán se dvěma molekulami vodíku tak, že si přitahuje elektrony vodíku více k sobě. Kyslík má znaménko minus (−II) a na vodíku je znaménko plus (+I). Díky tomu má voda několik zvláštních a tělu prospěšných vlastností, které z ní dokážeme získat pomocí speciálních moderních technologií.

Ionizovaná voda

Je to vlastně voda rozdělená na anionty (−) a kationty (+) pomocí elektrolýzy bez přidání chemikálií, se za-chováním všech původních prospěšných minerálů v ní obsažených. Prostřednictvím ionizačních zařízení, v nichž probíhá elektrolýza, získáváme z vody její prospěšné vlastnosti. Tato zařízení mají komory oddělené speciální membránou na dvě části, které jsou vzájemně propojeny elektrodami anodou (+) a katodou (−). V těchto komorách se tvoří odděleně dva typy vod (zásaditá v poměru cca 70 % a kyselá v poměru cca 30 %). Takto se získávají zcela odlišné vlastnosti, které si dokážou udržet dostatečně dlouhou dobu. Tyto vlastnosti jsou specifické pro zásadité i kyselé vody, přičemž platí, že stupnice pH od 0 do 7 je kyselá (acidická) – voda // pH 7 neutrální // pH od 7 do 14 zásaditá (alkalická) – voda.

Zásaditá (alkalická) – ionizovaná voda

Ionizovaná alkalická voda je obohacená elektrony. 70 % ionizované vody z celkového množství vytvořené procesem ionizace je zásaditého charakteru (a 30 % kyselého charakteru). Alkalická ionizovaná voda je určena hlavně k vnitřnímu použití. Má efektivnější hydratační vlastnosti jako obyčejná voda.

Alkaline-royal

Kyselá (acidická) – ionizovaná voda

30 % ionizované vody z celkového množství vytvořené procesem ionizace je kyselého charakteru (a 70 % zásaditého charakteru). Acidická ionizovaná voda je určena hlavně pro kosmetické účely a k povrchové dezinfekci.

ORP (OXIDAČNĚ REDUKČNÍ POTENCIÁL)

ORP (oxidačně-redukční potenciál) je schopnost darovat nebo přijímat elektrony. Měřené ORP hodnoty mohou být pozitivní nebo negativní a měří se v mV. Negativní ORP znamená, že roztok obsahuje volné elektrony, které může darovat. Pozitivní ORP znamená, že roztok má nedostatek volných elektronů, které bude někde odebírat. Prakticky všechny sycené nápoje mají pozitivní ORP, které se pohybuje v hodnotách od cca +150 až +250 mV. Zcela čerstvá šťáva z většiny čerstvého ovoce a zeleniny má ORP okolo −150 mV. Lidské tělo musí kladné hodnoty ORP korigovat poskytováním vlastního zdroje energie, aby hodnoty ORP dostalo zpět do nižších nebo až záporných hodnot, které jsou tělu přirozené. Zásaditá ionizovaná voda má negativní ORP, proto dokáže dostatečně kompenzovat vysoké pozitivní ORP.

hydratacia-na-bunkovej-urovni

Přípravou zásadité ionizované vody, je elektrón odebraný od jedné molekuly kyslíku a dodaný druhé, čímž se molekula stane antioxidantem. Všechny antioxidanty mají schopnost držet dodatečný extra elektrón, co je typické i pro některé vitamíny. Například voda z vodovodu má ORP v hodnotách přibližně mezi +200 až +300 mV, co znamená, že redukční (antioxidační) potenciál u ní neexistuje. Oxidace je vlastně rozklad nebo stárnutí (například rez na povrchu železa je zoxidovaný kov nebo když překrojíte jablko, tak po stranách řezu začne hnědnout). Oxidace způsobuje poškození volnými radikály. Vznik volných radikálů způsobuje například stres, špatné stravování. ORP našeho těla stářím stoupá kvůli tomu, že oxidujeme. Antioxidanty fungují proti stárnutí tak, že svými vlastnostmi odbourávají volné radikály.

Tritium (3H) free a Radon (Rn) low

Díky mělkému a dobře izolovanému podpovrchovému uložení tohoto přírodního zdroje (cca 60–70 m pod povrchem) tato minerální voda nepřichází do kontaktu s běžnými povrchovými látkami, které se většinou nacházejí v balených pitných vodách jako například Tritium (3H) a Radon (Rn). Toto celé ložisko je od povrchu chráněno až čtyřicetimetrovou (2 × 20 m) vrstvou souvislého, vysoce nepropustného jílu, díky kterému nedošlo podle výzkumu v průběhu posledních 65 let k žádné kontaminaci s povrchem.

COD (CHEMICKÝ OXIDAČNÍ INDEX)

Základ této přírodní minerální vody má v porovnání s ostatními vodami přirozeně velmi nízký chemický oxidační index (COD) v rozmezí 0,20–0,55 O2 mg/l. Díky této nízké hodnotě COD nepodléhá voda vůbec, a to ani po dlouhém čase, chemické a biologické degradaci a může být vystavována i extrémním podmínkám při zachování stejné kvality, stability a mikrobiologie vody.

Kyselina křemičitá (H2SiO3)

Křemík (Si) je druhý nejrozšířenější prvek na Zemi a zároveň jeden z nejdůležitějších stopových prvků. V lidském těle se vyskytuje hlavně ve formě kyseliny křemičité (H2SiO3), která je pro lidský organismus efektivněji využitelná. Křemík plní v lidském organismu různé funkce. Je schopný vázat vodu v těle a slučuje se s množstvím sloučenin, s nimiž tvoří pevné struktury. Lze jej nazvat i chemickým „prvkem krásy“ 🙂

BPA free

PET lahev belgické značky Resilux bez obsahu Bisphenolu – A, která splňuje i nejvyšší kritéria balení vod pro dětskou a dospělou populaci. Zde najdete naše certifikáty.