Loading...
Náš příběh 2019-09-20T11:29:58+00:00

NÁŠ PŘÍBĚH

Úvod / Náš příběh

Vznik a vývoj Royal Water – alkalické ionizované vody

KVALITA VODY

Základní kvalita vody sehrává nejdůležitější faktor pro „zušlechťování“ vody.

Na základě chemických a mikrobiologických analýz vody dokážeme z přírodního pramene Royal získat minerální vodu vynikající kvality, která již vyvěrá v čistotě, jež vyhovuje přísným kritériím dětské vody. Voda je bez manganu, železa, fluoridů a s nízkým obsahem solí. Nezatěžuje a nezanáší organismus přebytečnými anorganickými minerály. Díky nízké mineralizaci je vhodná pro pravidelnou denní konzumaci. Na bázi je mírně alkalická, obsahuje vhodný poměr vápníku a hořčíku a také obsahuje prospěšnou kyselinu křemičitou. Voda má vynikající COD (chemický oxidační index). Zdroj je nekontaminovaný a z posledních výzkumů vyplývá, že minimálně 65 let nepřišel do kontaktu s vnějšími vlivy. V inovovaných podmínkách s nejmodernějšími technologiemi jsme se rozhodli tento vynikající základ vodního zdroje použít pro výrobu ionizované alkalické vody.

Základní složení přírodního minerálního pramene

Vápnik: 92 mg/l
Horčík: 38,5 mg/l
Sodík: 5,1 mg/l
Draslík: 1,39 mg/l
Hydrogén uhličitan: 427 mg/l
Kyselina kremičitá: 24 mg/l
Hodnota pH: 7,4

Kalibrace intenzity pH

Pro dosažení správné hodnoty pH byly zapotřebí zdlouhavé experimenty. Důvodem je, že na výrobu určité hladiny alkality je v každém případě nutný jiný druh ionizace s odlišnou intenzitou, neboť minerální obsah a vodivost zpracovávaných vod je v každé části světa odlišná. Pokud jsme chtěli zajistit nejúčinnější způsob ionizace vody získávané z našeho zdroje, již před samotnou výrobou a balením vody do lahví jsme museli začít s dolaďováním ionizačního zařízení na naši vodu.

Zlepšení stability

Na výrobu kvalitní ionizované alkalické vody nestačilo zajistit jen správnou úroveň intenzity ionizace, museli jsme zajistit i to, aby si požadovaná hodnota pH udržela svou alkalitu i dlouho po vyložení do regálů v obchodech. Z tohoto důvodu jsme museli hledat možnosti spočívající v předchozí úpravě vody, a jelikož to bylo potřebné pro dosažení dlouhotrvající kvality, museli jsme zasáhnout do minerálního obsahu vody čerpané ze zdroje nebo do její úrovně vodivosti.

Denní odběry vzorků vody a laboratorní testování

Z vody čerpané ze zdroje, jakož i z vody již zabalené do lahví, bylo třeba každý den odebírat vzorky a zkontrolovat je v laboratoři. V souladu s kontrolou kvality bylo z vyrobených a zabalených vod potřeba každou hodinu odebrat vzorek a zkontrolovat jeho chemické a mikrobiologické složení.

Kontrola kvality vody

Na základě interního systému kontroly kvality jsme neustále náhodně odebírali lahve z výrobní linky a ze zabalených palet zkušební výroby. Vybrané lahve jsme vystavovali takzvanému zátěžovému testování neboli extrémním podmínkám okolí, jako je např. teplo, chlad, sluneční záření nebo nepřetržitá vibrace) a kontrolovali jsme změny v kvalitě produktů v důsledku těchto vlivů. Kromě toho jsme v rámci kontroly pravidelně odložili několik lahví ze zkušební výroby jednotlivých období, které jsme v určitých intervalech po uplynutí několika měsíců zkontrolovali. Cílem bylo zjištění toho, zda se po uplynutí delší doby změnilo složení a hodnota pH naší vody.

Kontrola kvality balení

Samostatným úkolem byla i kontrola balení, označování a správného uzavírání víček. Kontrolovali jsme hygienu produktů, zda nejsou kontaminovány a zda to nemá vliv na kvalitu ionizované alkality. V případě potřeby jsme použili doporučení k odstranění zjištěných problémů.

Environmentální udržitelnost

Pro vývoj a udržování výroby šetrné k životnímu prostředí byly nutné četné rozvoje. Jedním ze základních pilířů bylo snížení hmotnosti obalu, protože tak můžeme dosáhnout nižšího environmentálního zatížení. Obal zahrnuje hmotnost lahve, velikost víčka, množství použité smršťovací a strečové fólie. Úkolem zaměstnance obsluhujícího zařízení na výrobu lahví bylo hledání nastavení a tvarů lahví, pomocí kterých lze dosáhnout kvalitnější lahve s nižší hmotností. Zaměstnance obsluhujícího zařízení na plnění a uzavírání lahví jsme zapojili do výzkumu, během kterého jsme zkoumali možnost zavedení menších víček s nižší hmotností, respektive požadavky, které by takové zavedení kladlo na kvalitu vody a způsob použití. Pro výběr balicích fólií a koordinaci možných rozvojů jsme požádali o spolupráci kolegu s praktickými zkušenostmi ohledně balení produktů určených pro spotřebitele. V této oblasti jsme hledali řešení, která by umožnila použít obaly z recyklovaných plastů. Kromě provozu šetrného k životnímu prostředí to může být přínosem na mnoha úrovních, například při ochraně vody před slunečním zářením a díky tomu v udržení kvality produktů. Recyklované plasty jsme testovali nejen v případě fólií, ale i u PET lahví a etiket. Pověřený kolega nám pomohl nalézt dostupné zdroje a vyjádřil se ke zkušenostem získaným během zkušební výroby. Voda je plněna pomocí špičkových německých zařízení značky Krones do BPA free lahví belgické značky Resilux, pomocí špičkového německého zařízení značky Krones.

Enviromen

Po kompletním testování a zdlouhavé práci jsme stabilizovali a vyrobili naši ionizovanou alkalickou vodu ROYAL WATER v absolutní špičkové čistotě a kvalitě se zachováním všech jejích zdravotních benefitů pro člověka.