Loading...
Naše voda 2019-12-16T14:26:06+00:00

NAŠE VODA

Úvod / Naše voda

Pokud se příroda nebo nějaká vyšší moc rozhodla vytvořit něco dokonalého, tak to je právě voda. Voda tvoří až 71% zemského povrchu a až 72% lidského těla. Tekutiny, které proudí v našem těle, regulují náš život. Lidské tělo je v podstatě vodní stroj navržený primárně pro práci s vodou a minerály. Podle hmotnosti tedy obsahuje naše tělo 72% vody, dalších 8% je kombinace chemických sloučenin a zbývajících 20% jsou kosti a pevné tkáně. Další výrazné zastoupení vody je v tkáních. V srdci (80–90%), v krvi (83%), v mozku (75%), přičemž nízké zastoupení je například i v kostech (22%). Pokud náš organismus tvoří 72% vody, bude mít kvalita té, kterou pijeme, významný vliv na celkový stav našeho zdraví. Každý životodárný proces, který probíhá v našem těle, se děje zásadně prostřednictvím vody! Také naši krev, základní látku našeho bytí, tvoří až 83% vody. Krev rozvádí živiny, kyslík a protilátky kamkoli a podle potřeby. Aby naše krev mohla správně plnit své úkoly, musí být naše tělo dostatečně zásobované čistou a kvalitní vodou. Nedostatečný přísun vody nebo konzumování kontaminované vody způsobuje změny vlastností krve a negativně ovlivňuje prakticky všechny stránky našeho zdraví.

Královská voda

Royal Water, tedy „Královská voda“, jak si dovolíme tvrdit, pochází ze zdroje, který se nachází v srdci Evropy v jedné z oblastí s čistým a kvalitním původem pitných vod. Vznik ložiska se datuje odhadem na přelom poslední fáze druhohor (křída) a začátek starších třetihor cca 70 milionů let před n. l. Tato oblast se vyznačovala vnitrozemskými moři, která postupem času ustupovala, stávala se izolovanějšími a jejich salinita klesala kvůli neustálému přítoku větších i menších sladkovodních řek. Tehdejší fauna a flóra představovala hlavně organismy, jejichž těla tvořily bohatě zastoupené anorganické látky jako vápník, hořčík, křemík a draslík. Křída byla typická křídovo-vápencovými formacemi. Usazování uhličitanů podmínily nejen silné transgrese, ale i teplé klima. Mořská voda byla obohacena o vápník a jiné minerály mnohem více než dnes. Na konci křídy došlo k masivnímu vymírání živých forem. Nejvíce postiženy byly mořské organismy. Zcela vymizeli amoniti, belemniti a několik druhů foraminifer. V tomto období byli ze živočichů hojně zastoupeni i mlži a na začátku třetihor to byli numulity (dírkovci). Ze zástupců fytoplanktonu to byly rozsivky jako jednobuněčné mikroskopické řasy s křemičitanovými schránkami žijící ve sladkých i mořských vodách či v půdě. Odumíráním a usazováním zbytků těchto organických těl vznikaly takzvané fosilní usazeniny (fosilie) s vyváženým poměrem anorganických látek, které fungovaly jako dokonalý jemný filtr. Těmito vrstvami ustupující voda postupně prosakovala do nižšího podloží a samovolně se obohacovala ideálním poměrem anorganických látek pocházejících z organických těl velmi blízkých také složení lidského těla. To je jeden z důvodů, proč je tato voda tak čistá, unikátní a vyvážená.

kralovska voda 10

Postupem času a zdlouhavým procesem se shromažďovala v dutinách a začala vytvářet zásoby, které dnes po tolika letech znovu využíváme. Voda je obohacena o ideální poměr vápníku a hořčíku a obsahuje vzácnou kyselinu křemičitou. Voda se těží z pramene již zásaditá s podobným pH jako mořská voda (cca 7,4). Na povrch se dostává s mírně pozitivním tlakem pomocí pouze šedesátimetrového vrtu. Díky mělkému a dobře izolovanému podpovrchovému uložení tohoto přírodního zdroje (cca 60–70 m pod povrchem) nepřichází tato minerální voda do kontaktu s běžnými povrchovými látkami, které se většinou může nacházet v balených pitných vodách. Celé ložisko je od povrchu chráněno až čtyřicetimetrovou (2×20 m) vrstvou souvislého, vysoce nepropustného jílu, díky němuž nedošlo podle výzkumu v průběhu posledních 65 let k žádné kontaminaci z povrchu. Na bázi je zpracovávána pomocí vysoce špičkové německé technologie KRONES. Na základě kvalitního prvotního potenciálu této minerální vody dokážeme její pozitivní vlastnosti využít. Vodu zušlechťuje ionizováním, zvyšujeme hodnoty zásaditého pH až na 9,3 a při plnění dosahujeme hodnoty ORP až kolem −600 mV.

Voda, kterou stvořila sama příroda a která tvoří až 72 % našeho těla, zajišťuje veškerou komunikaci mezi všemi buňkami těla, ale také těl všech živých organismů na zemi. Dopřejme našemu tělu, které je v současné době nadměrně atakováno oxidativním stresem z nevhodných potravin, nápojů/vody a vzduchu, jen to, co si žádá a potřebuje!