fbpx
Loading...
Naše voda 2018-10-22T13:33:14+00:00

NAŠE VODA

Úvod / Naše voda

Když se příroda, nebo nějaká vyšší moc rozhodla, vytvořit něco dokonalého, tak je to právě voda. Voda tvoří až 71% zemského povrchu a také tvoří až 72% lidského těla. Tekutiny, které proudí v našem těle regulují náš život. Lidské tělo je v podstatě vodní stroj, navžený primárně pracovat s vodou a minerály. Podle hmotnosti tedy obsahuje naše tělo 72% vody, dalších 8% je kombinace chemických sloučenin a zbývajících 20% jsou kosti a pevné tkáně. Další výrazné zastoupení vody je v tkáních jako srdce (80 – 90%), krev (83%), mozek (75%), pričemž nízké zastoupení je například i v kostech (22%). Pokud organismus tvoří 72% vody, tak kvalita vody, kterou pijeme, bude mít významný vliv na celkový stav Vašeho zdraví. Každý uzdravující a životodárný proces, který se děje v našem těle, se děje zásadně prostřednictvím vody! I naši krev, základní látku našeho žití, tvoří až 83% vody. Krev rozvádí živiny, kyslík a protilátky, kamkoliv a podlle potřeby. Aby naše krev mohla správně vykonávat své úkoly, musí být naše tělo dostatečně zásobované zdravou, čistou a kvalitní vodou. Nedostatečný přívod vody nebo konzumace kontaminované vody způsobuje změny vlastností krve a negativně ovlivňuje prakticky všechny stránky našeho zdraví.

Královská Voda

Royal Water tedy „Královská Voda“, jak si dovolíme tvrdit, pochází ze zdroje, který se nachází v srdci Evropy v oblastech s nejčistším a nejkvalitnějším původem pitných vod. Vznik ložiska pochází odhadem z přelomu poslední fáze druhohor (křída) a začátku starších třetihor cca 70 milionů let před n.l. Tato oblast se vyznačovala vnitrozemskými moři, která postupem času ustupovala, stávala se izolovaná a jejich salinita klesala z důvodu neustáleho přítoku větších i menších sladkovodných řek. Tehdejší fauna a flóra byla tvořena hlavně organismy, jejichž těla byla tvořena bohatým zastoupením anorganických látek typu vápník, hořčík, křemík, draslík. Křída byla typická křídovými – vápencovými formacemi. Usazování uhličitanů podmíly nejen silné transgrese, ale i teplé klima. Mořská voda byla obohacena o vápník a jiné minerály mnohem více než dnes. Na konci křídy došlo k masivnímu vymírání živých forem. Nejvíce postiženy byly mořské organismy. Úplně vymizely amoniti, belemniti a vícero druhů foraminifer. V tomto období byly hojně zastoupeni ze živočíchů i mlži a na začátku třetihor to byly numuliti (dírkovce). Ze zástupců fytoplanktonu to byly rozsivky jako jednobuněčné mikroskopické řasy s křemičitanovými schránkami, žijící ve sladkých i mořských vodách nebo v půdě. Odumíráním a usazováním zbytků těchto organických těl vznikaly takzvané fosilní usazeniny (fosílie) s vyváženým poměrem anorganických látek, které fungovaly jako dokonale jemný filtr. Těmito vrstvami ustupující voda postupně prosakovala do nižšího podloží a samovolně se obohacovala ideálním poměrem anorganických látek původem z organických těl velmi blízkých i složení lidského těla. To je jeden z důvodů, proč je tato voda tak unikátní, přesně vyvážená a s vysokým potenciálem tzv. „Živá voda“.

kralovska voda 10

Postupem času a zdlouhavým procesem se shromažďovala v dutinách a začala vytvářet zásoby, které dnes po tolika letech opětovně využíváme. Voda je obohacena o ideální poměr vápníku a hořčíku a obsahuje vzácnou kyselinu křemičitou, která dokáže zbavovat tělo těžkých kovů a zabraňovat neurodegenerativním onemocněním jako například Alzheimerova choroba. Voda se těží z pramene už zásaditá s podobným pH jako mořská voda (cca 7,4). Na povrch se dostává s mírně pozitivním tlakem pomocí jen 60 metrového vrtu. Díky mělkému a dobře izolovanému podpovrchovému uložení tohoto přírodního zdroje (cca 60-70 m pod povrchem), nepřichází tato minerální voda do styku s běžnými povrchovými látkami, které se většinou nachází v balených pitných vodách, jako například Tritium (3H) a Radon (Rn). Celé ložisko je od povrchu chráněno až 40 metrovou (2×20 m) vrstvou souvislého vysoce nepropustného jílu, díky kterému podle výzkumu nedošlo v průběhu posledních 65 let k žádné kontaminaci s povrchem. Na bázi je zpracovávána pomocí vysoce špičkové německé technologie KRONES. Na základě kvalitního prvotního potenciálu této minerální vody, dokážeme umocnit její pozitivní vlastnosti na hodnoty vysoce prospěšné lidskému tělu. Vodu upravujeme ionizováním, mikroklastrováním, zvyšujeme hodnoty zásaditého pH až na 9,3 a při plnění dosahujeme hodnoty ORP až okolo -600 mV.

DOSLOVA A DO PÍSMENE NEEXISTUJE NIC DOKONALEJŠÍHO NEŽ VODA, KTEROU STVOŘILA SAMA PŘÍRODA A KTERÁ TVOŘÍ AŽ 72% NAŠEHO TĚLA a zabezpečuje veškerou komunikaci mezi všemi buňkami těla, ale i těl všech živých organismů na zemi. Dopřejme našemu tělu, které je v současné době nadměrně atakováno oxidačním stresem z nezdravých potravin, nápojů/vody a vzduchu, jen to co si žáda a potřebuje!