fbpx
Loading...
Náš příběh 2018-05-15T08:51:56+00:00

NÁŠ PŘÍBĚH

Úvod / Náš příběh

Vznik a vývoj Royal Water – ionizované alkalické vody

KVALITA VODY

Základní kvalita vody sehrává nejdůležitější faktor pro “zušlechťování” vody.

Na základě chemických a mikrobiologických analýz vody dokážeme z přírodního pramene Royal získat minerální vodu vynikající kvality, která už vyvěrá v čistotě, která vyhovuje nejpřísnějším kritériím dětské vody. Voda je bez manganu, železa, fluoridů a s nízkým obsahem solí. Nezatěžuje a nezanáší organismus přebytečnými anorganickými minerály. Díky nízké mineralizaci nezpůsobuje ledvinové kameny a je vhodná k pravidelné denní konzumaci. Na bázi je mírně alkalická, obsahuje optimální poměr vápníku a horčíku, čímž podporuje absorpci minerálů a též obsahuje vysoce prospěšnou kyselinu křemičitou. Voda má vynikající COD (chemický oxidační index) vody. Zdroj není kontaminovaný a z posledních výzkumů vyplývá, že minimálně 60 let nepřišel do kontaktu s vnějšími vlivy. V inovovaných podmínkách s nejmodernějšími technologiemi jsme se rozhodli tento vynikající základ vodního zdroje použít na výrobu ionizované alkalické vody.

Základní složení přírodního pramene

Vápník: 92 mg/l
Hořčík: 38,5 mg/l
Sodík: 5,1 mg/l
Draslík: 1,39 mg/l
Hydrogén uhličitan: 427 mg/l
Kyselina křemičitá: 24 mg/l
Hodnota pH: 7,4

Kalibrace intenzity pH

Pro dosažení správné hodnoty pH byly potřebné zdlouhavé experimenty. Důvodem je, že na výrobu určité hladiny alkality je v každém případě potřebný jiný druh ionizace s odlišnou intenzitou, jelikož minerální obsah a vodivost zpracovávaných vod je v každé části světa odlišná. Proto, pokud jsme chtěli zjistit nejúčinnější způsob ionizace vody získávané z naší studně, už před samotnou výrobou a balením vody do lahví jsme museli začít s dolaďováním ionizačního zařízení na naši vodu.

Zlepšení stability

Na výrobu kvalitní ionizované alkalické vody nestačilo jen zjistit správnou úroveň intenzity ionizace, ale museli jsme zabezpečit i to, aby si požadovaná hodnota pH udržela svou alkalitu dlouho i po vyložení do regálů v obchodech. Z tohoto důvodu jsme museli hledat možnosti spočívající v předcházející úpravě vody a protože toto bylo potřebné pro dosažení dlouhotrvající kvality, museli jsme zasáhnout do minerálního obsahu vody čerpané ze studně nebo do její úrovně vodivosti.

Denní odběry vzorků vody a laboratorní testování

Z vody čerpané ze studny, jakož i z vody už zabalené do lahví bylo potřebné každý den odebírat vzorky a zkontrolovat je v laboratoři. V souladu s kontrolou kvality bylo z vyrobených a zabalených vod potřebné každou hodinu odebrat vzorek a zkontrolovat její chemické a mikrobiologické složení.

Kontrola kvality vody

Na základě interního systému kontroly kvality jsme neustále, náhodně odebírali lahve z výrobní linky a ze zabalených palet zkušební výroby. Vybrané lahve jsme vystavovali takzvanému zátěžovému testování, čili extrémním podmínkám okolí (např. teplo, chlad, sluneční záření nebo nepřetržitá vibrace) a kontrolovali jsme změny v kvalitě produktů v důsledku těchto vlivů. Kromě toho jsme v rámci kontroly pravidelně odložili několik lahví ze zkušební výroby jednotlivých období, které jsme v určitých intervalech, po uplynutí několika měsíců zkontrolovali. Cílem bylo zjištění toho, zda se po uplynutí delší doby změnilo složení a hodnota pH naší vody.

Kontrola kvality balení

Samostatnou úlohou byla i kontrola balení, označování a správného uzavírání víček. Kontrolovali jsme hygienu produktů, zda nejsou kontaminovány a zda to nemá vliv na kvalitu ionizované alkality. V případě potřeby jsme použili doporučení na odstranění zjištěných problémů.

Enviromentální udržitelnost

Pro vývoj a udržování výroby šetrné k životnímu prostředí byly potřebné početné rozvoje. Jedním ze základních pilířů bylo snížení hmotnosti obalu, prostřednictvím čehož můžeme dosáhnout nižšího environmentálního zatížení. Obal zahrnuje hmotnost lahve, velikost víčka, množství použité smršťovací a strečové fólie. Úlohou zaměstnance obsluhujícího zařízení na výrobu lahví bylo hledání nastavení a tvarů lahví, pomocí kterých je možné dosáhnout kvalitnější lahve s nižší hmotností. Zaměstnance obsluhujícího zařízení na plnění a uzavírání lahví jsme zapojili do výzkumu, během kterého jsme zkoumali možnost zavedení menších víček s nižší hmotností, respektive požadavky, které by takové zavedení kladlo na kvalitu vody a způsob použití. Pro výběr balících fólií a koordinaci možných rozvojů jsme požádali o spolupráci kolegu s praktickými zkušenostmi s balením produktů určených pro spotřebitele. V této oblasti jsme hledali řešení, která by umožnila použít obaly z recyklovaných plastů. Kromě provozu šetrnému k životnímu prostředí může toto být přínosem na mnoha úrovních, například při ochraně vody před slunečním zářením a díky tomu v udržení kvality produktů. Recyklované plasty jsme testovali nejen v případě fólií, ale i u PET lahví a etiket. Pověřený kolega nám pomohl najít dostupné zdroje a vyjádřil se ke zkušenostem získaným během zkušební výroby. Voda je plněná do BPA free lahví pomocí špičkových německých zařízení značky Krones.

Enviromen

Po kompletním testování a zdlouhavé práci jsme stabilizovali a vyrobili naši ionizovanou alkalickou vodu ROYAL WATER v absolutní špičkové čistotě a kvalitě se zachováním jejich všech zdravotních benefitů pro človeka.